MILabs rondt investeringsronde af

header-thuja-holdings


MILabs rondt investeringsronde af met Thuja en VCC ten behoeve ontwikkeling en introductie van een revolutionaire klinische SPECT scanner

Utrecht, 10 oktober 2016

Vandaag kondigt het Utrechtse MILabs aan dat het een investering door Thuja Capital Healthcare Fund II en Value Creation Capital/TechNano Fund succesvol heeft afgerond. Deze investering stelt MILabs in staat een SPECT-scanner voor klinisch gebruik te ontwikkelen en volgend jaar op de markt te introduceren. Deze SPECT-scanner, genaamd de G-SPECT, zal medici toelaten beelden te maken met een ongeëvenaarde resolutie. Bovendien kunnen de beelden veel sneller tot stand worden gebracht, en kan de dosis van radioactieve markerstof, en dus het stralingsrisico, sterk worden gereduceerd. MILabs verwacht dat de G-SPECT een revolutie in de SPECT-beeldvorming zal inluiden, en belangrijk zal bijdragen aan een verbeterde diagnose.

SPECT is een afkorting van Single Photon Emission Computed Tomography (computer-tomografie met behulp van uitstraling van enkelvoudige fotonen). Een SPECT-scan is een 3-dimensionale diagnostische afbeeldingstechniek waarbij gebruik wordt gemaakt van radioactief gelabelde stoffen. Door een stof te kiezen die zich selectief in bepaalde weefsels of orgaancellen ophoopt, kan in een vroeg stadium een diagnose gesteld worden, of het effect van therapie bepaald worden.

Willem van den Berg (partner bij VCC/TechNano Fund) en Michel Briejer (partner bij Thuja Capital Management) zullen zitting nemen in de Raad van Commissarissen van MILabs.

Prof. Freek Beekman, oprichter en CEO/CSO van MILabs: “De investering door TechNanoFund en Thuja biedt enorme mogelijkheden om MILabs versneld door te laten groeien. Mijn managementteam en ik zijn dan ook bijzonder verheugd deze investeerders aan boord te hebben en met hun kennis en ervaring te kunnen verder bouwen aan MILabs.”

Over MILabs
MILabs (Molecular Imaging Laboratories) is opgericht door prof. Freek Beekman. MILabs is een spin-off van het UMC Utrecht (Utrecht Holdings), en houdt een groot aantal octrooien op basis van uitvindingen gedaan door prof. Beekman, met betrekking tot revolutionaire technologische verbeteringen die leiden tot een sterk verbeterde performantie bij met name beeldvormende technieken die gebruik maken van radioactief gelabelde merkerstoffen. MILabs heeft de afgelopen jaren met succes een aantal state-of-the-art beeldvormende apparaten op de preklinische markt geïntroduceerd en kan inmiddels vele prestigieuze universiteiten, academische ziekenhuizen en industriële onderzoekscentra tot haar klanten rekenen. De instrumenten die MILabs verkoopt zijn behalve sterk verbeterde SPECT-scanners, ook PET-scanners, CTscanners en scanners die gebruik maken van optische technieken. MILabs stelt de gebruiker in staat verschillende beeldvormende technieken met elkaar te combineren om zodoende nog meer inzicht in structuur en functie te verwerven. Investeerders van het eerste uur zijn Utrecht Holdings, TUDelft Holding en informal investors. Zie www.milabs.com.

Over Value Creation Capital/TechNano Fund
Value Creation Capital (VCC) investeert in bedrijven die actief zijn in high tech (via TechNano Fund), cybersecurity (via Security of Things Fund), business software, data intelligence en IT managed services. VCC is opgericht in 2005 door ICT serial entrepreneurs, die interessante snelgroeiende ICT/Tech bedrijven hebben gestart, gebouwd en verkocht. VCC onderscheidt zich door het combineren van “intellectual capital”, sector-ervaring & expertise, uitgebreid netwerk en actieve waardecreatie van bedrijven ‘’to the next level’’. De focus van VCC TechNano Fund ligt op bedrijven die opereren in de sectoren high tech, smart products, nanoen micro systeemtechnologie, medische technologie, internet-of-things en robotics. Zie www.valuecreationcapital.com.

Over Thuja Capital Healthcare Fund II
Thuja Capital Healthcare Fund II investeert in jonge Nederlandse en Belgische bedrijven die producten ontwikkelen voor medisch gebruik, zoals medical devices, therapeutica en diagnostica. Het fonds is met name geïnteresseerd in belangrijke innovaties die de gezondheidzorg verbeteren en/of goedkoper maken, teneinde maatschappelijk en financieel rendement te combineren. Het fondsmanagement heeft ruime ervaring in medische productontwikkeling en ondersteunt portfoliobedrijven met kennis en netwerk, teneinde ze actief te helpen op weg naar succes. Zie www.thujacapital.com.


MILabs B.V.
Heidelberglaan 100 STR 4.105
3584 CX Utrecht
Prof. Freek Beekman, CEO
F.Beekman@milabs.com
Phone: +31 88 756 5343

VCC TechNano Fund
Soestdijkseweg Zuid 260
3721 AK Bilthoven
Willem van den Berg, managing partner
w.vandenberg@valuecreationcapital.com
Phone: 030-2253506 / 0653 921727

Thuja Capital Healthcare Fund II
Yalelaan 62
3584 CM Utrecht
Michel Briejer, managing partner
Email: mb@thujacapital.com
Mobile: +31 (0)6 2246 2927