QTracer verwelkomt nieuwe investeerders Utrecht Holdings en OS Websolutions

De innovatieve startup QTracer heeft met succes een financiering afgerond en verwelkomt Utrecht Holdings en OS Websolutions als nieuwe investeerders. Met deze financiering kan het bedrijf haar softwareplatform voor kwaliteitsmanagement in de zorg doorontwikkelen tot een state-of-the-art cloud-oplossing voor de internationale markt.

De QTracer software is oorspronkelijk ontwikkeld en succesvol in gebruik genomen door het Universitair Medisch Centrum Utrecht ten behoeve van JCI accreditatie. QTracer heeft sinds de oprichting van het bedrijf in augustus 2015 het softwareplatform verder ontwikkeld en gecommercialiseerd.

Veilige zorg – de uitdaging

In deze tijd staat het optimaliseren van de kwaliteit en patiëntveiligheid hoog in het vaandel in de zorg. Hiervoor is inzicht nodig met behulp van zogenaamde verbeterinformatie.  Ziekenhuizen verzamelen daartoe veel kwaliteitsinformatie, maar de betekenis ervan is vaak niet eenduidig. Dit belemmert de bruikbaarheid voor daadwerkelijke kwaliteitsverbetering.

Het uitvoeren van zogenaamde “Tracers” in de zorg helpt hierbij.  Middels dossierreviews, observaties en dialoogvoering tussen zorgprofessionals wordt actiegerichte informatie gegenereerd om het primaire proces te verbeteren. Dit is met de hand echter een zeer tijdrovend proces.

De oplossing

Met de QTracer mobiele app op een tablet wordt het complexe en arbeidsintensieve Tracer proces door een digitaal geautomatiseerde workflow vereenvoudigd en versneld. Zorgprofessionals en managers krijgen via een centrale dashboard snel feedback en kunnen ook snel zien waar verbeterinitiatieven zin hebben. Deze innovatieve werkwijze stelt ziekenhuizen in staat hun  processen te stroomlijnen, kosten te verlagen en prestaties te verbeteren.  Kortom om kosteneffectief te voldoen aan actuele kwaliteits- en patiëntveiligheidsnormen.

Toekomstplannen

Bestuurder William Sommer kijkt met veel vertrouwen naar de toekomst van QTracer. “Meerdere grote ziekenhuizen in Nederland en België werken al met onze software en in Brazilië wordt nu ook voor de QTracer oplossing gekozen. Ieder ziekenhuis wil immers veilige patiëntenzorg. Met deze investering kunnen we het platform nu snel uitbouwen naar een cloud-oplossing en de internationale markt gaan bedienen”. Softwarepartner en mede-investeerder Otman Nouinou van OS Websolutions vult aan: “Het QTracer platform biedt ziekenhuizen nu een oplossing die in korte tijd is te implementeren voor de verbetering van de kwaliteitszorg volgens bestaande normenkaders”. Investeerder Mirko Lukács van Utrecht Holdings: “Als kennistransferorganisatie van het UMC Utrecht hebben wij van dichtbij gezien hoe de QTracer technologie het proces van kwaliteitstracers in de zorg kan verbeteren. QTracer is nu klaar om de stap naar de internationale markt te zetten”.

Over Utrecht Holdings

Utrecht Holdings is het kantoor voor kennistransfer en spin-offs van het Universitair Medisch Centrum Utrecht en de Universiteit Utrecht. Utrecht Holdings werkt samen met onderzoekers aan de vermarkting van innovaties en intellectueel eigendom (IE) en investeert in veelbelovende spin-offs die voortkomen uit wetenschappelijk onderzoek aan beide instellingen. Sinds 2000 heeft Utrecht Holdings geïnvesteerd in meer dan 40 spin-offs.

Over OS Websolutions

OS Websolutions in Rijen loopt al 20 jaar voorop als het gaat om het ontwikkelen, implementeren en veilig beheren van online software en het werken aan oplossingen voor zowel kleine als grote klanten, zoals ABN AMRO, Achmea en Interpolis.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met William Sommer

Telefoon: +32 473 2655 96, e-mail: william.sommer@qtracer.com