News

Utrecht vergroot AI slagkracht met €8M voor TTT. AI consortium

Een kennis- en investeringsconsortium waar de Universiteit Utrecht en UMC Utrecht deel van uitmaken heeft acht miljoen euro subsidie toegekend gekregen om innovatie op het gebied van Artificial Intelligence (AI) versneld toe te passen en naar de markt te brengen.

Het TTT.AI consortium richt zich op het overdragen van kennis uit AI-onderzoek en het verlenen van vroege fase financieringen aan startups. De Universiteit van Amsterdam is penvoerder van het project. LUMO Labs uit Eindhoven is de investeerder die verantwoordelijk is voor het verlenen van de vroege fase financieringen. Het consortium ontvangt de subsidie uit de regeling Thematische Technology Transfer (TTT) van Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO).

Loket voor AI-startups

Binnen het consortium worden de krachten gebundeld van toponderzoekers, business developers, investeerders en ondernemers op het gebied van AI. De primaire thema’s zijn zorg, veiligheid en mensgerichte AI, maar ook kansrijke initiatieven vanuit andere thema’s kunnen een beroep doen op het consortium.

Rol Utrecht Holdings

Vanuit Utrecht Holdings heeft Mirko Lukacs de succesvolle aanvraag helpen voorbereiden. Met het gehonoreerde geld zal in elke consortiumstad een gespecialiseerde AI Business Developer aangesteld worden. Deze business developer, die vanuit Utrecht Holdings zal gaan werken,  zal gaan screenen en scouten naar innovatief AI onderzoek met marktpotentieel binnen de Utrechtse kennisinstellingen en deze verder begeleiden richting startups.

Zowel bij Universiteit Utrecht als UMC Utrecht zijn veel onderzoekers actief met AI-gedreven onderzoek zoals op het terrein van medische beelddiagnostiek, mobiliteit, educatie en human centered AI. Hieruit zijn via Utrecht Holdings al meerdere spin-offs uit naar voren gekomen zoals Quantib  en Core Life Analytics.

“We zetten sterk in op multidisciplinaire samenwerking op het gebied van AI.”, aldus prof. dr. Isabel Arends, decaan faculteit Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht. “We hebben al een mooie traditie in AI onderwijs en onderzoek en nu willen we dit met TTT.AI doortrekken naar ondernemerschap, naar het opzetten van startups. Wij denken dat die een enorm belangrijke rol gaan spelen in dit veld.”

Over TTT.AI

Het project verbindt een ongekend aantal invloedrijke Nederlandse spelers op het gebied van AI. Centraal staan de Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit, Universiteit Utrecht, Radboud Universiteit en TU Eindhoven, alsmede de universitair medische centra uit Amsterdam, Utrecht en Nijmegen en het Centrum Wiskunde & Informatica. Daarnaast zijn de overige technische universiteiten, hogescholen, incubators, regionale ontwikkelingsmaatschappijen, de Nederlandse AI Coalitie en het Innovation Center for Artificial Intelligence (ICAI) als partner aangesloten.