News

Online tool voor klimaatadaptatie

Is jouw huis waterproof? Universiteit Utrecht en Witteveen+Bos ontwikkelen online tool voor klimaatadaptatie. Utrecht Holdings heeft weer een mooie bijdrage kunnen leveren aan een samenwerking tussen onderzoekers van de Universiteit Utrecht en Witteveen+Bos.

Extreme regenval zorgt in Nederland voor steeds meer wateroverlast en schade aan woningen. Met behulp van wetenschappelijke kennis en ervaring van de Universiteit Utrecht (UU) ontwikkelde ingenieursbureau Witteveen+Bos de website IkBenWaterproof.nl. Hier kunnen bewoners eenvoudig zien hoe goed of slecht hun woning en perceel bestand zijn tegen water. Ook krijgen ze duidelijke tips en suggesties om hun waterbestendigheid te verbeteren. Op deze manier kunnen bewoners direct zelf aan de slag.

Om mensen te helpen hun huis en tuin klimaatadaptief te maken en daarmee zowel bij te dragen aan de vermindering van droogte als wateroverlast, ontwikkelde Witteveen+Bos de website IkBenWaterproof.nl. De tool wordt nu uitgebreid met kennis van de UU over de communicatie rondom overstromingsrisico’s. Karin Snel, promovendus aan de UU, deed onderzoek naar dit onderwerp en vertaalde met behulp van zaaigeld van de Transforming Cities Hub een aantal van haar bevindingen en ervaringen naar de nieuwe website.

Hier kan iedereen nu eenvoudig een advies ophalen voor een klimaatbestendige inrichting van hun perceel en huis. Als gebruiker hoef je hiervoor alleen je postcode en huisnummer in te vullen. Je ontvangt dan een maatadvies specifiek voor jouw perceel om waterbergingsmaatregelen te nemen. Hiervoor gebruikt de tool verschillende openbare databronnen, zoals perceeloppervlakte, luchtfoto’s, bodemsoort en grondwaterstand.

Wateroverlast label

Met de inbreng van de UU worden in de toekomst ook labels toegekend aan het perceel. In eerste instantie gebeurt dit voor wateroverlast door neerslag en overstromingen vanuit zee of rivier. Wanneer het perceel weinig kans loopt op wateroverlast of overstromingen, krijgt het een goed label (bijvoorbeeld A of B). Wanneer de kans op wateroverlast of overstromingen juist groot is, volgt een lager label (bijvoorbeeld E of F). Het doel is om bewoners in één oogopslag inzicht te geven in de kwetsbaarheid van hun perceel voor wateroverlast en overstromingen.

De website biedt ook maatregelen ter voorkoming van wateroverlast en tegen overstromingen. Zo kan iedereen eenvoudig bijdragen aan een klimaatbestendige inrichting. De website wordt in de zomer van 2021 uitgebreid met de inbreng uit het promotieonderzoek van Snel.

Samenwerking en doorontwikkeling

UU en Witteveen+Bos zullen de komende jaren intensief samenwerken om de website verder door te ontwikkelen. Op de langere termijn is het de bedoeling IkBenWaterproof verder uit te breiden met andere klimaatthema’s, bijvoorbeeld hittestress. Uiteindelijk ontstaat daarmee een online applicatie waarmee bewoners geholpen worden de juiste stappen te zetten in een klimaatbestendige inrichting van hun eigen terrein.

De samenwerking is op 19 mei bezegeld met een samenwerkings- en een licentie-overeenkomst tussen UU en Witteveen+Bos. Mirko Lukács van het Kennistransfer Office (KTO) Utrecht Holdings en Simone Pekelsma van de Research Support Office (RSO) van de UU hebben de gesprekken en overeenkomsten tussen de partijen ondersteund en begeleid.

Bijdragen aan de oplossing van klimaatvraagstukken

“Het was fantastisch om te zien hoe gedreven Karin Snel en de betrokkenen van Witteveen+Bos waren om deze samenwerking voor elkaar te krijgen, en een mooi voorbeeld van hoe het klimaatonderzoek van de faculteit Geowetenschappen bij kan dragen aan de oplossing van actuele klimaatvraagstukken,” aldus Lukács. Met de samenwerking wordt IkBenWaterproof uitgebreid en voorzien van de wetenschappelijke inzichten van de UU rondom risicocommunicatie. Andersom vindt het onderzoek van de UU hiermee een laagdrempelige toepassing in een applicatie bedoeld voor burgers. “Door de samenwerking met de UU hopen we bij te kunnen dragen aan het eerste ‘Deltawerk’ dat mét de burgers ontwikkeld wordt en Nederland klimaatbestendig maakt,” zegt Herman Mondeel, PMC-leider Watermanagement en ruimtelijke adaptatie bij Witteveen+Bos.

Benieuwd geworden na het lezen van dit artikel? Check alvast of jij waterproof tegen extreme regenval. Vanaf de zomer kun je via de website ook bekijken welk label je krijgt voor wateroverlast en overstromingen.